CloudSek เปิดตัว Cloud-AI – Artificial Intelligence สำหรับการหาช่องโหว่ของ website

ในปี 2015 CloudSek ได้สร้าง project สำหรับการสร้างระบบ Artificial Intelligence (AI) ทีจะตอบสนองกับเว็บไซด์เหมือนคนได้ ซึ่งทางทีมงานได้ทำ demo แล้วเอาไปแสดงในงาน NullCon ในปี 2016 หลังจากการปรับจูนตั้งแต่ปี 2015 ใช้เวลาไป 14 เดือนก็ได้ระบบ Cloud-AI ที่สามารถแยกแยะ input boxes, buttons, และ navigation links ในหน้าเพจได้โดยมี false ที่น้อยมากๆ ทำให้…
View Post