พบ Malware ที่ถูกใช้ cert ของ AVAST ในการ sign

ทาง Xavier Mertens ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เรียน Course SANS ได้กล่าวว่าเค้าได้รับ spam mail ส่งมา โดย Malware ภายในนั้นอยู่ในลักษณะของ zip file (PanilhaOrcamento.zip (SHA1: 3c159f65ba88bb208df30822d2a88b6531e4d0a7)) โดยเมื่อนำเอาไฟล์ดังกล่าวไปตรวจสอบด้วย VirusTotal พบว่าไม่มี Antivirus ตัวใดตรวจจับได้ ภายใน zip file ดังกล่าวมี file ที่ชื่อว่า”Panilha Orcamento Contabil…
View Post

Avast ใจดีทำเครื่องมือถอดรหัสไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสโดย Ransomware หลายๆตัว

Avast พัฒนา Application 4 ตัว สำหรับช่วยเหล่าผู้เสียหายจากการถูกเข้ารหัสโดย ransomware ซึ่ง ransomware ดังกล่าวประกอบไปด้วย Alcatraz Locker Apocalypse BadBlock Bart Crypt888 CrySiS Globe Legion NoobCrypt SZFLocker TeslaCrypt หากใครโดน Ransomware เหล่านี้เข้ารหัสไฟล์ในเครื่อง ลอง download ไปใช้ดูครับ Source:: Avast…
View Post