การ block การเข้า domain ใดๆ โดยใช้ Squid

หลังจากที่เรา setup Squid ได้เรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการแบนหรือ block ไม่ให้ user ไม่สามารถเข้าเว็บใดๆ เราสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้าง list ของ domain ที่ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานได้ก่อน 2. จากนั้นให้เข้าไปสร้าง access control list ใน /etc/squid/squid.conf โดยในที่นี้ผมจะใช้ชื่อเป็น blockeddomain 3. นำไปบังคับใช้กับ http_access (deny…
View Post