เครื่อง Android นับล้านที่อาจตกเป็นเหยื่อจากช่องโหว่ในชิบของ Broadcom

Google ได้ปล่อย update เดือนกค. 2017 ออกมาแล้ว ซึ่งมี bug ที่รุนแรงและน่าห่วงอยู่มากมาย ซึ่งในจำนวนเหล่านั้นมีช่องโหว่ของ chip Broadcom Wifi อยู่ด้วย ซึ่งส่งผลให้ Android device มากมายได้รับผลกระทบ Broadcom ที่มี chipset เป็น BCM43XX เป็นตระกูล chipset ที่มีช่องโหว่ดังกล่าว โดยมีการตั้งชื่อช่องโหว่ให้กับ Remote Code Execution…
View Post