นัก Digital Forensic พบ iPhone ส่งประวัติการโทรกลับไปให้ Server อัตโนมัติหาก enable iCloud

นัก Digital Forensics ชาวรัสเซียจากบริษัท Elcomsoft พบ iPhone มีการส่งข้อมูลประวัติการโทรของ user กลับไปให้ Server ของ Apple ตลอดเวลาหากมีการ enable iCloud ไว้ อีกทั้งการ upload ข้อมูลดังกล่าวไม่มีตัวเลือกให้สามารถปิดได้ รวมถึงไม่มีการแจ้งเตือน user แต่อย่างใด โดยการ upload ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้อมูลเบอร์โทรที่โทรออก, วันและเวลาที่โทร, ระยะเวลาที่ใช้ในการโทร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมีทั้งการโทรทุกรูปแบบ…
View Post