พบช่องโหว่ XSS ใน Web Interface Carbon Black Response

Carbon Black เป็นอุปกรณ์ Endpoint Protection Solution จะมี agent ติดตั้งในเครื่อง client แล้วคอยป้องกันและเฝ้าระวัง process ต่างๆภายในเครื่องที่ติดตั้ง แล้วส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางที่มี web management ที่ใช้ในการควบคุมอีกที ล่าสุดทาง MWR Info Security พบช่องโหว่ XSS ในส่วน Web management ดังกล่าว ซึ่งเป็นในส่วน /api/v1/banning/blacklist (Reflect XSS) และ  User-Management…
View Post