วิธีแก้ไขปัญหา Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base.

วันนี้ผมพยายาม set ให้ CentOS วิ่งผ่าน Squid Proxy โดย Squid Proxy ทีนี้ติดปัญหาที่ว่าพอเวลาทำการ update ด้วยคำสั่ง แล้วเจอ error ว่า “(28, ‘Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transfered the last 30 seconds’)”…
View Post

CentOS7 ปล่อย update ช่องโหว่ใน Kernel

Developer ของ CentOS 7 พบช่องโหว่ 3 ช่องโหว่ใน Linux Kernel โดยช่องโหว่หนึ่งคือ CVE-2016-7117 เป็นช่องโหว่ใน recvmmsg subsystem ทำให้สามารถ malicious code และทำให้ memory เกิดการเสียหายได้, อีกช่องโหว่หนึ่งคือ CVE-2016-6828 ซึ่งเป็นช่องโหว่ใน function tcp_xmit_retransmit_queue และใน tcp_* function ทำให้เมื่อเครื่องได้รับ packet ที่สร้างมาเฉพาะจะทำให้เกิดจาก reset connection ได้ และอีกช่องโหว่หนึ่งคือ CVE-2016-9555 เป็นช่องโหว่ที่พบในส่วน Stream…
View Post