สร้าง exe ให้เหมือนไฟล์รูปภาพ

FakeImageExploiter เป็น application ที่ใช้สำหรับการสร้าง exe ขึ้นมาเพื่อทำการ download jpg และ ps1 (powershell),exe,bat,txt โดยไฟล์ exe ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีชื่อประมาณว่า app.jpg.exe หาก client ไม่ได้ทำการ setting ให้แสดง extension ก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ jpg เฉยๆครับ วิธีการ setup FakeImageExploiter 1. ทำการ download source…
View Post