พบช่องโหว่ Client-side Exploitation ใน Crash Report ของ Ubuntu 12.10

นาย Donncha O’Cearbhaill พบช่องโหว่ Client-side exploit ใน Crash Report ของ Ubuntu ที่มีการเปิดไฟล์ .crash แบบ auto โดย default Apport ซึ่งเป็นตัวอ่านและเขียน Custom Report โดยมี CrashDB Configuration อยู่ที่ /etc/apport/crashdb.conf.d โดยปัญหาอยู่ที่ตัว Configuration เองมีการโหลด Code…
View Post