Coincheck – แหล่งแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ในญี่ปุ่นถูกแฮ็ค!!! สูญเงินมากสุดในประวัติศาสตร์

Coincheck ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ในญี่ปุ่นถูกแฮ็ค ซึ่งถือเป็นการเสียหายที่ตีเป็นเงินจรืงๆแล้วสูญเงินไปสูงถึง $532 ล้านเหรียญ (ซึ่งเป็นเงินสกุล NEM ประมาณ $420 ล้านเหรียญและ $112 ล้านเหรียญในตระกูล Ripples) ในปี 2014 ทาง Mt Gox เป็นบริษัทหนึ่งที่ถูกแฮ็ค bitcoin ไปแล้วตีเป็นเงินแล้วเป็นการสูญเงินที่ใหญ่มากนั่นคือ 450 ล้านเหรียญ$ แต่ครั้งนี้หนักกว่าพอสมควร การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ทำให้ตลาด Cryptocurrency นั้นยิ่งแย่ไปใหญ่(หลังจากเดือนมกราคมก็นรกพออยู่แล้วสำหรับคน trade…
View Post