Hacker ใช้กล้องวงจรปิดของตำรวจ DC เพื่อแพร่กระจาย Cerber ransomware

ผู้ต้องสงสัยชาวโรมาเนีย(ชาย 1, หญิง 1)กล่าวว่าได้ทำการแฮ็คเข้าไปยังกล้องวงจรปิดของตำรวจของ Washington DC เพื่อแพร่กระจาย ransomware 2 ผู้ต้องหาคือ Mihai Alexandru Isvanca และ Eveline Cismaru, ชาวโรมาเนีย, ซึ่งถูกจับโดยเจ้าหน้าที่โรมาเนียเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อน โดยทั้ง 2 ถือเป็นหนึ่งในขบวนการ Operation Bakovia ซึ่งสุดท้ายมีผู้ร่วมขบวนการทั้งสิ้น 5 คน โดยถูกตั้งข้อหาเรื่องการแพร่กระจาย email spam ที่มี CTB-Locker และ Cerber…
View Post