โชคดีสำหรับผู้โดน Crysis Ransomware!!! ตอนนี้ถอดรหัสได้แล้ว

Crysis Ransomware ถือเป็น Ransomware อีกตัวที่โดนกันมากในปี 2016 เนื่องด้วยการแพร่กระจายทำหลายทางไม่ว่าจะเป็นการแนบไปกับ email หรือการโจมตีไปยัง Remote Desktop ที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกก็ตาม Key ที่ใช้เข้ารหัสถูก upload ขึ้น pastebin​(เว็บไซด์สำหรับการแปะ code หรือข้อความใดๆตามที่ต้องการ) โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ เมื่อ security researcher ของทาง ESET ไปพบเข้าก็ได้นำ key เหล่านั้นมาทำการทดสอบถอดรหัสไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสโดย Crysis Ransomware…
View Post