ช่องโหว่เพิ่มสิทธิ์ของ User ใน libziparchive ของ Android

Security Researcher ที่ใช้ชื่อว่า ele7enxxh จาก Chengdu Security Response Center, Qihoo 360 Technology Co. Ltd พบช่องโหว่ใน lib ที่ชื่อว่า libziparchive ซึ่งใช้ในการแตกไฟล์(ใช้กับการแตกไฟล์อย่าง apk file) และช่องโหว่ดังกล่าวได้รับเลข CVE เป็น CVE-2016-6762 โดยหากไฟล์ zip มีค่าของ cd_offset และ…
View Post