พบช่องโหว่ใน git client (CVE-2018-17456)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Git มีการออก update เพื่ออุดช่องโหว่ remote execution ใน git version ที่ต่ำกว่า 2.14.5, 2.15.3, 2.16.5, 2.17.2, 2.18.1, 2.19.1 นาย Junio C Hamano พบช่องโหว่ CVE-2018-17456 โดยช่องโหว่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ download จาก git โดยใช้ option –recurse-submodules ซึ่งจะเป็นการไปอ่านค่าของ…
View Post