พบช่องโหว่ร้ายแรงใน D-Link Router หลายๆรุ่น

ทาง Carnegie-Mellon CERT พบช่องโหว่ stack-based buffer overflow ใน HNAP (Home Network Automation Protocol (HNAP)) ใน D-Link Router หลายๆรุ่น โดยได้ CVE ID เป็น CVE-2016-6563 ช่องโหว่ดังกล่าวจะทำให้ Hacker สามารถสั่งงาน router จากระยะไกลได้ด้วยสิทธิ์ของ root โดย Hacker ไม่จำเป็นต้องมีการเข้าสู่ระบบก่อนแต่อย่างใด (unauthenticated…
View Post