เล่น Empire + DeathStar

lab นี้เป็นการทดสอบใช้งาน Empire + DeathStar เพื่อยึด Active Directory ครับ โดยใน lab นี้ประกอบไปด้วย Kali 2017.2 (192.168.100.101) Windows 7 (Join AD) (192.168.100.100) Windows Server 2012 R2 AD (192.168.100.1) Kali 1. ติดตั้ง Empire…
View Post