debug PHP applications ด้วย Dephpugger

จริงๆก่อนหน้านี้เคยแชร์เรื่องการ debug PHP กันไปแล้ว แต่มาคราวนี้จะมาใช้อีกตัวซึ่งง่ายกว่า นั่นคือการ debug PHP ด้วย dephpugger 1. Install composer 2. ติดตั้ง xDebug 3. ติดตั้ง dephpugger 4. ตรวจสอบว่า dephpugger สามารถทำงานได้ปกติ หรือขาดอะไรหรือไม่ 5. ทดสอบการ…
View Post