พบช่องโหว่ใน Dell SonicWALL Email Security Virtual Appliance 4 ช่องโหว่

พบช่องโหว่ใน Dell SonicWALL Email Security Virtual Appliance Application ด้วยกัน 4 ช่องโหว่ มีทั้งช่องโหว่ Authentication Bypass, Command Execution ซึ่งตอนนี้ทาง Dell ได้ออก patch สำหรับช่องโหว่ทั้งหมดออกมาแล้วครับ ช่องโหว่ทั้ง 4 มีดังนี้ 1. Authenticated XML External Entity Injection in…
View Post