พบ Bug ใน Varnish Server ทำให้เกิด DoS ได้

Varnish เป็น Caching Server ชื่อดังที่มีการถูกนำไปใช้มากมาย โดยมักจะถูกนำไปใช้คู่กับ Nginx เสมอ ล่าสุดพบช่องโหว่ที่ทำให้เกิด DoS ได้ ในส่วนการจัดการ request ของ Varnishd มีการใส่ if condition ที่ผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาการเลือก Request จาก user อย่างเหมาะสมทำให้อาจเกิดปัญหากับระบบ ตัว varnishd worker จะหยุดการทำงานและ restart เอง…
View Post