วิธีแก้ไขปัญหา “ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.”

ในขณะที่กำลังพยายามทำ lab Python ใน Windows ก็พบปัญหารัน Python ไม่ได้ โดยขึ้นว่า “ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.” แต่มันดันไม่บอกนี่ดิว่าขาด dll ตัวไหน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการหาก่อนว่า DLL file ที่มันบอกมันหาไม่พบเนี่ยคือ DLL File ตัวไหน…
View Post