พบช่องโหว่ทั้งใน DHCP Client และ DHCPd service แนะนำให้ update

DHCP ใน Linux จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ dhclient และ DHCPd ซึ่งก็คือ application สำหรับการรับและจัดการ IP Address ภายใน network ล่าสุดพบช่องโหว่ที่อันตรายทั้งใน dhclient และ dhcpd โดยหากเป็น dhcpd พบว่าหาก Client ทำการส่ง packet ขนาดใหญ่มาให้ dhcpd อาจทำให้เกิดการ crash…
View Post