Packtpub แจกฟรีหนังสือ Kali Linux – Assuring Security by Penetration Testing ฟรีภายใน 24 ชม.

เป็นปกติทุกวันอยู่แล้วที่ Packtpub จะแจกหนังสือฟรี โดยวันนี้หนังสือ eBook ที่แจกฟรีคือ Kali Linux – Assuring Security by Penetration Testing ครับ สามารถ download ได้ถึงเวลา 7:00 ของวันที่ 25/03/2017 ครับ Link
View Post