วิธีการหา user ใน Kerberos โดยดูจาก Kerberos Error code

โพสต์นี้จะเป็นการหา username จาก DC(Domain Controller) โดยดูจาก kerberos error code เราสามารถใช้เครื่องมือหลายๆตัวในการตรวจสอบเช่น 1. Nmap with krb5-enum-users NSE Script Nmap มี nse script ที่เอาไว้ทำหน้าที่หลากหลายมากมาย โดยในที่นี้ก็คือตัวที่ใช้ในการพยายามหา…
View Post