วิธีติดตั้ง Evilginx เครื่องมือทำ Phishing

Evliginx เป็นเครื่องมือที่ดัดแปลง Nginx HTTP Proxy Module มาทำเครื่องมือสำหรับการทำ Security Awareness Training อย่าง Phishing นั่นเอง (ทั้งหมดนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่แนะนำให้นำไปใช้จริงเป็นอันขาด) 1. . Install prerequisites package 2. Install nginx 3. Download และติดตั้ง OpenResty 4.…
View Post