พบวิธีที่ทำให้ทำให้ข้อมูลสำคัญของ VPN หลุดใน Fortinet FortiClient

SEC Consult ซึ่งเป็นบริษัท security พบว่าการเก็บข้อมูลสำคัญใน FortiClient ของ Fortinet นั้นไม่ดีพอ ทำให้สามารถเกิด information leakage ได้ โดยพบว่า 1. FortiClient ใน Linux version มีการ hardcoded key ไว้ใน configure โดยหากใช้คำสั่งเป็น strings forticlientsslvpn |grep “fc_1A” พบว่ามี…
View Post

ความแตกต่างระหว่าง Petya และ NotPetya

Fortinet ได้สรุปความแตกต่างระหว่าง Malware Petya ซึ่งแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2016 จนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเวอร์ชั่นที่คล้ายๆกับ Petya ออกมา ซึ่งมีการแพร่กระจายที่ค่อนข้างรุนแรงและคล้ายกับ Petya อย่างมาก ซึ่ง Security Expert ส่วนใหณ่จะให้ชื่อว่า NotPetya เพราะคิดว่ามันถูกสร้างมาเพื่อ Cyber Attack มากกว่าจะเป็น Ransomware ธรรมดาทั่วไป โดยทาง Fortinet สามารถสรุปความแตกต่างออกมาดังนี้ 1. ความแตกต่างของ XOR key…
View Post