Zero Day Initiative เปิดเผยช่องโหว่ใน Foxit PDF Reader 2 ช่องโหว่ร้ายแรง

แต่ก่อนถ้าพูดถึง Application ที่เป็นตัวอ่าน PDF ส่วนใหญ่เราจะนึกถึง Adobe Reader เป็นหลัก แต่ด้วยความที่มีการเปิดเผยช่องโหว่ของตัว Application เองเยอะขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการทำงานที่ช้าขึ้นเรื่อยๆตาม version ที่เปลี่ยนไป ทำให้คนเริ่มหา Application ตัวอื่นที่จะมีอ่าน PDF แทน Adobe Reader ซึ่ง Foxit PDF Reader ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกแรกๆที่คนเลือกใช้กัน แต่ล่าสุดอาจต้องคิดใหม่เพราะมีการเปิดเผยช่องโหว่ร้ายแรงใน Foxit PDF Reader…
View Post