พบช่องโหว่ใน FreeRADIUS จำนวนมาก แนะนำให้ทำการ update

ช่วงเดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา ทาง Security Research ที่ชื่อว่า Guido Vranken ได้ทดสอบหาช่องโหว่ใน OpenVPN ด้วยวิธีการ fuzzing (การทดสอบ input ที่มีลักษณะหลากหลายเข้าไป) ซึ่งทำให้พบช่องโหว่มากมาย ทาง FreeRADIUS เห็นว่าน่าสนใจ จึงได้ทำการร้องขอให้ทาง Guido Vranken ในการทดสอบหาช่องโหว่ให้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็ได้พบช่องโหว่มาจำนวนหนึ่งพร้อมกับทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ รวมปัญหาที่พบ จากทั้งหมดพบ 15 ปัญหา,…
View Post

พบช่องโหว่ Bypass FreeRadius Authentication ได้

Stefan Winter จาก RESTENA Foundation และ Luboš Pavlíček จากมหาวิทยาลัย Prague พบช่องโหว่การ bypass FreeRadius Authentication ที่ให้บริการเป็น TTLS และ PEAP ทั้ง 2 คนพบว่าหาก FreeRadius มีการ authentication (เข้าสู่ระบบ) ที่เป็น TTLS และ PEAP จะอนุญาตให้ไม่ต้องมีการ authentication (Bypass) หากผู้ที่เข้ามามีการจัดการกับ TLS Connection ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ โดย…
View Post