Gartner ประกาศผู้นำ Web Application Firewall ประจำปี 2018

Gartner ซึ่งเป็นองค์ที่มักจะออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Product ทางด้าน security ในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็น Next Generation Firewall, Load Balance และอีกมากมาย รวมถึง Web Application Firewall อีกด้วย ในปีนี้ก็ยังเป็นไปตามคาดครับ ผู้นำก็ยังตกเป็นของ Imperva ซึ่งเป็นเจ้าประจำสำหรับ leader ในหมวดนี้ admin เคยใช้มานานเหมือนกันกับเจ้านี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็ยังได้แตะๆอยู่บ้าง แน่นอนว่า Imperva…
View Post