พบช่องโหว่ที่ชื่อว่า “Bad Taste” ใน GNOME ผ่านไฟล์ MSI

Windows executable file นั้นไม่สามารถทำงานได้ใน Linux System (หากไม่รันผ่าน wine) แต่ดันติดปัญหาที่ตัว GNOME file manager ซึ่งเป็นส่วนการแสดงผลไฟล์ภายในเครื่อง Linux ที่ใช้ GNOME เป็น GUI แทนนั่นเอง IT Expert จาก German ที่ชื่อว่า Nils Dagsson Moskopp พบช่องโหว่ในการอ่านไฟล์ของ GNOME File…
View Post