กระทรวงกลาโหมสหรัฐจับมือกับ HackerOne เปิด Campaign Hack the Army bug bounty challenge

กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐ(US Department of Defense (DoD)) และ HackerOne เปิดโครงการ Bug Bounty Program สำหรับการหาช่องโหว่ของกองทัพอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Hack the Army” โดย DoD และ HackerOne ร่างกฎระเบียบการเปิดเผยช่องโหว่ที่ชื่อว่า “Vulnerability Disclosure Policy” สำหรับการหาและตอบสนองเกี่ยวกับช่องโหว่ที่พบ ไม่ว่าช่องโหว่นั้นจะเป็นช่องโหว่ของกองทัพไหนก็ตาม โดยในตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของโครงการ โดยจำกัดอยู่แค่เพียง 500 คนเท่านั้น โดยสามารถ…
View Post