พบ Laptop ของ HP มี malware ฝังอยู่ใน driver เสียงของตัวเครื่อง

ไม่คิดว่า Hewlett-Packard (HP) จะมีอะไรแบบนี้ด้วย นักวิจัยพบ malware ที่มี feature เรื่องการทำ keylogger ที่คอยดักจับการพิมพิ์ใดๆของ user ใน HP Audio driver ซึ่งติดมากับ Notebook ของ HP นั่นเอง HP Computer มาพร้อมกับชิบเสียงที่จัดทำโดย Conexant โดย driver ที่ติดมาด้วยคือ Dubbed Conexant High-Definition (HD) Audio…
View Post