Slide จากงาน Hack in the box 2017

งาน Security ชั้นนำของโลกอีกงานหนึ่งคืองาน Hack in the box ซึ่งมีจัดอยู่ทุกปี และยังคงคุณภาพอยู่ทุกปี ตอนนี้มี slide จากงานดังกล่าวปล่อยมาให้ download กันได้แล้วครับ สามารถ download ได้เลยครับ Link
View Post