พบช่องโหว่ในเครื่อง Enterprise Printer ของ HP ทำให้เข้าไปสั่งงานเครื่องได้

นักวิจัยทางด้านความปลอดภัยพบช่องโหว่ที่ทำให้สามารถสั่งการเครื่อง HP Enterprise Printer จากระยะไกลได้ ย้อนกลับไปปี 2015, HP ประกาศจำหน่าย LaserJet Printer ระดับ Enterprise โดยมี security feature ในการ block user ที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเข้าไปในองค์กร หลังจากนั้น 1 ปีผ่านไปก็ได้มีการปรับแต่งในส่วน Management ของ Printer เพื่อเพิ่ม security เข้าไป ซึ่งทำให้…
View Post