httpbin.org – เว็บไซด์สำหรับวิเคราะห์การเรียก HTTP Request ของ Client

ในหลายๆครั้งเราต้องการตรวจสอบการเรียกหรือทดสอบ HTTP Request ที่เราสร้างจาก Client Browser หรือ Command Line หรือ Library ใดๆ ซึ่งแน่นอนว่าการจะ setup server ที่จะคอยแสดงรายละเอียดของ client นั้นทำไม่ยาก แต่มันมีเว็บไซด์ที่ทำไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ นั่นคือเว็บไซด์ httpbin.org นั่นเอง โดยการใช้งานนั้นก็ง่ายๆ เราอยากได้ผลลัพธ์ของการเรียกอะไรก็เข้าไปตาม path ของเว็บไซด์ httpbin.org เช่น หากเราต้องการให้แสดงผล User-Agent ของ…
View Post