พบช่องโหว่ร้ายแรงใน Huawei Router ถูกนำไปใช้ใน IoT Malware อีกด้วย

ในช่วงสิ้นปี 2017 ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยถึงช่องโหว่ Remote Code Execution ใน Huawei Router ซึ่งได้รับ CVE เป็น CVE-2017-17215 ซึ่งช่องโหว่ดังกล่าวมีผลกระทบกับ Router ที่แจกในไทยบางรายอีกด้วย เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมามีการพบว่า IoT Malware ที่ชื่อว่า Satori และ Brickerbot ได้มีการนำช่องโหว่ดังกล่าวไปใช้ในการยึด router ต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะเอา router เหล่านั้นมาใช้เป็น botnet…
View Post