พบช่องโหว่ Bypass Passcode ทำให้เข้าถึง Contact, Photo บน iDevice ได้

พบช่องโหว่ Bypass Authentication ทำให้เข้าถึง Contact, Photo บน iDevice ที่ใช้ iOS โดยเครื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการ enable Siri ไว้ด้วย โดยขั้นตอนการเข้าถึง Contact, Photo คือ 1. โทรหาเครื่องเป้าหมาย หรือ Facetime ไปยังเครื่องเป้าหมาย 2. เมื่อมีการแจ้งเตือนเรื่องการรับสายหรือรับ Facetime ให้กดที่ Message จากนั้นเลือก Custom 3.…
View Post