พบ Keylogger ในเว็บไซด์ที่เป็น WordPress ถึง 5,500 เว็บไซด์

ทาง Sucuri พบการฝัง script เพื่อทำ KeyLogger ใน WordPress เยอะมากถึง 5,500 เว็บไซด์ และบางเว็บไซด์มีแถมการฝัง  cryptocurrency miner อีกด้วย Script เหล่านั้น มีต้นทางมาจาก”cloudflare.solutions” domain, ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับ Cloudflare เลย, และทำการ log ทุกการพิมพ์ของ user ซึ่งตัว script มีการโหลดทั้งใน frontend…
View Post