วิธีการติดตั้ง Cuckoo – Automated Malware Analysis

Cuckoo ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดนิยมสำหรับ Malware Analysis ซึ่งทำให้ทุ่นแรงในการทำ Dynamic Analysis มาก ลดทั้งเวลาและขั้นตอนการทำ มาดูกันว่าเวลาการติดตั้งจะทำอย่างไรบ้างครับ (Post นี้ทดสอบใน Ubuntu 16.04 64bit ครับ) 1. ติดตั้ง Application ที่จำเป็น 2. ติดตั้ง lib โดยใช้ python 3. Set เรื่องการ…
View Post