ทำไมมันร้อนๆ~~ Hacker แอบเนียนเข้าไปเปลี่ยนอุณหภูมิในตัวควบคุมอุณหภูมิในบ้าน

การมาถึงของ Smart Home Technology หรือ Internet of Thing (IoT) ยังคงหน้ากังวลต่อไปเพราะทุกส่วนใกล้เรามากขึ้น ควบคุมทุกอย่างได้มากขึ้น แต่ยังคงขาดความปลอดภัย อย่างตัวอย่างล่าสุดกับความปลอดภัยของ Smart Home ที่ควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านที่ชื่อว่า Nest นั้นอนุญาตให้เราสามารถเข้าไปกำหนดควบคุมอุณหภูมิของระบบได้จากระยะไกลผ่านเว็บ interface แต่ดันมีความปลอดภัยน้อยเนื่องด้วยมีการเก็บ username, password ไว้ใน source code หนึ่งของเว็บ เมื่อ Hacker ได้ไปก็ทำให้สามารถเข้าไปกำหนดอุณหภูมิของบ้านนั้นๆได้ทันที (จากการตรวจสอบด้วย…
View Post