วิธีการติดตั้ง Bro Network IDS และการทดสอบ IDS

Bro – Network IDS (Intrusion Detection System) เป็นตัวที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์การโจมตีต่างๆ โดย Bro นั้นมี feature มากมาย Detect brute-force attacks against network services like SSH and FTP Perform HTTP traffic monitoring and analysis Detect…
View Post