วิธีการตรวจสอบ Public IP โดยใช้ command line ใน Linux

โดยปกติแล้ว เวลาเราจะตรวจสอบว่าเครื่องเราใช้ Public IP  เป็นอะไรในการเชื่อมต่อ internet เราต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซด์อย่าง whatismyip.com ทีนี้ถ้าเป็นการเช็คจาก server ล่ะเราต้องทำไง  เปิด Terminal application ขึ้นมา ใช้คำสั่ง dig command โดยกำหนด dig ไปที่ myip.opendns.com โดยกำหนด dns server เป็น resolver1.opendns.com dig +short myip.opendns.com…
View Post