พบช่องโหว่ LDAP Injection ใน Joomla 3.7.5

Joomla เป็น CMS สำหรับทำ website ที่ได้รับความนิยมสูงมาก มีเว็บไซด์ที่ใช้ Joomla เป็นตัวทำเว็บไซด์มากมาย โดยมีการประเมิณว่าอยู่ที่ 3.3% จากเว็บไซด์ทั้งหมดทั่วโลก โดยล่าสุดพบว่า Joomla มีช่องโหว่เป็น LDAP Injection ทำให้สามารถล่วงรู้ username,password ใดๆก็ได้ ช่องโหว่ดังกล่าวเกิดใน Joomla version ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.7.5 ที่มีการใช้งาน configured ให้ใช้ LDAP Authentication…
View Post

Joomla ออก version ใหม่ 3.7.3

Joomla เป็น CMS หรือเว็บไซด์สำเร็จรูปที่มีคนใช้งานมากมายทั้งในการให้บริการเว็บไซด์ข้อมูลทั่วไป รวมถึงการทำเว็บ eCommerce ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดย Joomla ได้ออก version ใหม่เป็น 3.7.3 ครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ Security Issues Fixed Core – Information Disclosure (ผลกระทบ: Joomla 1.7.3-3.7.2) More information » Core – XSS…
View Post

พบช่องโหว่ SQL Injection ใน Joomla version 3.7.0

Joomla เพิ่งจะปล่อย version 3.7.0 ไม่นาน ก็จำเป็นต้องปล่อย Joomla version 3.7.1 มาเสียแล้ว เนื่องด้วยทาง Sucuri พบช่องโหว่ SQL Injection ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ร้ายแรงใน version ดังกล่าว Marc-Alexandre Montpas จากบริษัท Sucuri พบช่องโหว่ SQL Injection ใน Joomla version 3.7.0 ซึ่งทาง Marc-Alexandre…
View Post

Joomla ออก version ใหม่ 3.6.5!!! Patch ปิดช่องโหว่ความปลอดภัย

Joomla ถือเป็น CMS อีกตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดย Joomla เองได้ออก version ใหม่เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ ซึ่งมีดังนี้ High Priority – Core – Elevated Privileges (affecting Joomla! 1.6.0 through 3.6.4) More information Low Priority – Core – Shell…
View Post