Kali 2017.1 มาแล้วววววว

Kali ถือเป็น OS ที่นิยมในการกระทำ Penetration Testing โดยล่าสุดมีการปล่อย version 2017.1 ออกมาแล้วครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. Support RTL8812AU Wireless Card Injection RTL8812AU เป็น Wireless Card ที่ support 802.1 AC ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้มีการ support ให้สามารถทำการส่ง packet (injection)  …
View Post