วิธีการติดตั้ง LEMP ใน Ubuntu 16.04 และการบังคับให้ user ใช้งานแต่ HTTPS เท่านั้น

LEMP คือกลุ่มของ Software ที่ใช้สำหรับการทำเว็บไซด์โดยประกอบไปด้วย Linux + Nginx + MySQL + PHP โดยใน post นี้เราจะไม่เพียงแต่ setup LEMP เท่านั้น เรายังมีการบังคับให้ใช้งานเป็น HTTPS แทนที่จะใช้งานเป็น HTTP ธรรมอีกด้วย โดยตัวอย่างการ set นี้ผมทำใน Ubuntu 16.04 ครับ 1. Install…
View Post