พบช่องโหว่ใน LibreOffice แนะนำให้ update ด่วน

LibreOffice เป็น Software เชิง Office ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้าง document ต่างๆ ซึ่งเหมือนกับ Microsoft Office ของ Microsoft แต่ LibreOffice นั้นฟรี ล่าสุดพบมีช่องโหว่ทำให้เกิด Information Leakage ได้ LibreOffice นั้น support การใช้งาน web service ด้วย ซึ่งนั่นคือจุดที่ทำให้ถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลออกมาได้ จากตัวอย่างเป็นการส่งไฟล์ /etc/passwd…
View Post