เว็บไซด์สำหรับทดสอบ Malware ของ Linux เท่านั้น

พอดีผมไปเจอเว็บไซด์ Sandbox มาตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมันรับเฉพาะแต่ Malware ที่เป็น Linux Malware เท่านั้น ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานและควรเก็บไว้อยู่ใน list ของเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ malware ที่ทำงานใน Linux ครับ https://linux.huntingmalware.com/
View Post