Little Flocker โปรแกรมป้องกัน Ransomware ใน MacOS ลดราคา

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทาง techsuii ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใด โดยส่วนตัวผมเป็นคนใช้ macOS อยู้แล้ว และแม้ใน macOS จะมี malware น้อยแค่ไหนก็ตาม แต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้และยิ่งช่วงนี้ Ransomware ระบาดมากขึ้นทุกทีๆ ดังนั้นก็เลยหาโปรแกรมที่จะมาป้องกัน Ransomware บน macOS ก็ไปเจอพอดีว่าวันนี้ Little Flocker โปรแกรมป้องกันการจัดการไฟล์ ซึ่งเอาไว้จัดการ Ransomware ได้ลดราคาพอดี เนื่องด้วยวัน Cyber Monday เลยอยากจะมาบอกข่าวให้กับแฟนๆ Techsuii…
View Post