ว่ากันด้วยเรื่องการเก็บ Log กับ encryption protocol

การเก็บ Log ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ จริงๆแล้วถ้าจะยกพรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับเต็มๆมามันก็คงยาวเกิน ก็เลยยกจาก iLaw ที่เค้าทำสรุปไว้ให้แล้วละกัน โดยจาก ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศกระทรวงไอซีทีเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจราคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบ่งได้ ดังนี้ 1.1 ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต โดยจะแบ่งกลุ่มคนที่มีหน้าที่ออกเป็น ก. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier) ข. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access…
View Post

6 EventID ที่ใช้สำหรับการ track incident

พอดีไปอ่านเจอเรื่อง incident analysis จากงาน Splunk Conf2015 เลยมาทำสรุปในนี้ เผื่อลืมจะได้หยิบมาใช้ได้อีกง่ายๆไม่ต้องหาอะไรมากมาย รวมถึงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบเผื่อเอาไปค้นหาเหตุการณ์ที่ผิดปกติในองค์กรด้วยครับ (แต่เหนือสิ่งอื่นใดบทความนี้จะใช้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ visibility หรือก็คือการ logging ที่ครบถ้วนด้วยครับ ไม่งั้นก็จบครับ สืบหา root cause ได้ยากเลยครับ) EventCode 4624/528/540 สำหรับการ logon EventCode 4688/592 เพื่อดูเรื่องการใช้ command ต่างๆ (สร้าง…
View Post

Log ในการสร้าง Scheduled Task

อันนี้เผื่อในกรณีการหาข้อมูลในการสร้างหรือแก้ไข Scheduled Task ของ Windows ครับ โดยปกติการสร้าง Scheduled Task จะใช้คำสั่งเป็น Event ID Task Category 100 Task Started 101 Task Start Failed 102 Task completed 103 Action start failed 106…
View Post

ตัวอย่าง Event ที่ต้อง Monitor ในเครื่อง Windows

หลายๆครั้งที่เครื่อง Windows Server นั้นถูกแฮ็คแต่ผู้ดูแลนั้นรู้ตัวช้าเกินไป จนทำให้เกิดปัญหาบานปลายมากมาย ดังนั้นหากเรายิ่ง detect การถูกเจาะหรือการถูกแฮ็คได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการทำ incident response ครับ มาดูกันว่าตัวอย่างวันนี้จะมีอะไรบ้างครับ Event Event ID Detail New Process Start 4688 เมื่อมีการ execute หรือ run process ใหม่ User Logon Success 4624…
View Post