จำลองการเข้าใช้งานในรูปแบบ Visualization ด้วย Logstalgia

โดยปกติถ้าเราดูการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วย log searcher ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ElasticSearch, Splunk, Graylog,etc. แต่หากเราต้องการเข้าดูในรูปแบบของ visualization เราสามารถทำได้ผ่าน Logstagia โดยทำดังนี้ครับ 1. Download Logstagia 2. ติดตั้ง Require Package 3. Generate configure file 4. Configure and…
View Post