วิธีแก้ปัญหา Upgrade macOS 10.12.4 ไม่ผ่าน ติดที่ “cannot verify this update”

เมื่อ 1-2 วันก่อนผมเจอว่า macOS มีการแจ้งเตือนให้ upgrade macOS เป็น version 10.12.4 แต่เมื่อทำการ upgrade และ restart แล้ว กลับไม่สามารถ upgrade ได้ และพบกับหน้า dialog แจ้งว่า “Cannot verify this update” ให้ทำการ download upgrade จาก App Store…
View Post